Istekao je rok podnošenja zahtjeva za akreditaciju za Ferragosto JAM 10.
Predstavnici medija kojima je akreditacija odobrena o tome će biti obavješteni e-mailom najkasnije do 24. srpnja.
Odobrene akreditacije podižu se na festivalskoj lokaciji osobno, uz predočenje osobne iskaznice.

Za sva dodatna pitanja obratite se e-mailom na:
iva.zrncic@ferragostojam.com